Arbetshälsan (frisk- & hälsovård)

Anläggings-Id. 13208

Om Arbetshälsan (frisk- & hälsovård)

0280 441 40 Storgatan 37

Friskvårdsleverantör med kvalitet och kompetens!

Företagshälsovården (Arbetshälsan) är en oberoende expertresurs inom både psykisk och fysisk arbetsmiljö samt rehabilitering. Vi arbetar med att förebygga och undanröja hälsorisker. Vi identifierar och beskriver också sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. 

Massörer, sjukgymnaster, sjuksköterskor, beteendevetare, arbetsmiljöingenjörer, läkare

Massage, hälsoundersökningar, livsstilsfrågor, rehabilitering, vaccinering, samtalsstöd etc

Hemsida
Behandling
Rådgivning

Aktiviteter

  • Kurser motion/friskvård
  • Motionsrådgivning
  • Kost-/Viktrådgivning
  • Rökavvänjning
  • Massage
  • Stresshantering
  • Förebyggande behandling
  • Hälsoprofil

Öppettider

Måndag
08:00 - 16:00
Tisdag
08:00 - 16:00
Onsdag
08:00 - 16:00
Torsdag
08:00 - 16:00
Fredag
08:00 - 12:00