Evolution Sweden AB

Anläggings-Id. 6262

Om Evolution Sweden AB

031-51 08 20, 0707-90 20 92 Långavallsgatan 12

Mindfulnesskurser / Stresshantering / Medveten närvaroträning / Förebyggande utbrändhet - utmattning / Bättre Hälsa, Fokus och Välmående / Passar alla som vill få bättre balans, mer energi och ett ökat lugn. Drop In kurser i Lerum utanför Göteborg, första måndagen i varje månad 18.00 - 20.00.

Hemsida
Mental träning

Aktiviteter

  • Mental träning
  • Meditation