Sann Kommunikation & Hälsa Sverige AB

Anläggings-Id. 7796

Om Sann Kommunikation & Hälsa Sverige AB

46737500585 Lillatorpsgatan 1B

Livsstilsrådgivning, kostrådgivning, recovery coaching, stressreducerande massage, samtalspromenader. Kursverksamhet och föreläsningar friskvård

Hemsida
Rådgivning

Aktiviteter

  • Kurser motion/friskvård
  • Motionsrådgivning
  • Kost-/Viktrådgivning
  • Rökavvänjning
  • Stresshantering