Bygdegården Kanku Shin-Do

Anläggings-Id. 9418

Om Bygdegården Kanku Shin-Do

070-280 90 54 Björkelundsvägen 4

Shin-Do betyder andens eller sanningens väg. Shin-Do är en heltäckande självförsvars- och kampform som letar sig tillbaka till budons rötter.

Kampsport

Aktiviteter

  • Kampsport övrigt
  • Karate